Úvod
Nafukovací atrakce
Párty stany
Trampolíny
Grily na párty
Ceník
Obchodní podmínky
Kontakt
Plavání dětí
Obchodní podmínky
• Pronajímatel seznámí zákazníka s obsluhou a manipulací skákacího hradu.

• Skákací hrad bude zapůjčen osobě starší 18-ti let.

• Zákazník předkládá k potvrzení doklad totožnosti.

• Při zapůjčení skákacího hradu zákazník podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.

• Skákací hrad se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení.

• V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený skákací hrad ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně 2 hodiny před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.

• Pokud nebude dodržen dohodnutý termín (viz smlouva) pronájmu skákacího hradu, bude účtován poplatek ve výši 200,- Kč za každou započatou hodinu.

• Zákazník plně odpovídá za vypůjčený skákací hrad, je povinen o něj pečovat tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. V případě poškození skákacího hradu vinou zákazníka je povinen uhradit veškeré náklady na jeho opravu, včetně přepravy tj. dovozu a odvozu, kdy bude účtována částka ve výši 10,- Kč/1 km.

• V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného skákacího hradu nebude při vracení skákacího hradu pronajímateli vrácena vratná kauce.

• V případě vrácení znečištěného skákacího hradu má pronajímatel právo žádat po zákazníkovi poplatek ve výši 250,- Kč za vyčištění.

• Zákazník nesmí skákací hrad bez písemného souhlasu pronajímatele půjčit třetí osobě, nesmí skákací hrad prodat nebo jakýmkoliv způsobem zcizit. V případě ztráty, prodeje nebo jakéhokoliv zcizení je zákazník povinen nahradit škodu v plném rozsahu a v ceně se kterou byl při zapůjčení seznámen.

• V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení skákacího hradu, nebo vrátí skákací hrad před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.

• Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného skákacího hradu.

• Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného skákacího hradu.

__________________________________________________________________________________________________
Vytvořilo studio WITHOUT a BRAIN & CO ©, webmaster Birkoff, 2013